Privacy

Privacy

Instantwebsite voor Uitgevers behandelt uw privacy met de grootst mogelijke voorzichtigheid en zorgvuldigheid. Uw gegevens geeft Instantwebsite voor Uitgevers niet aan derden. Instantwebsite voor Uitgevers gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Dus bijvoorbeeld om u te bellen voor een kennismakingsgesprek.

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen uw gegevens wel worden gebruikt voor opsporing, als u via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Google Analytics en cookies

Instantwebsite voor Uitgevers gebruikt Google Analytics om uw gebruik van deze website te analyseren, zodat Instantwebsite voor Uitgevers de website daarop kan aanpassen en u hopelijk nog beter van dienst kan zijn. Ook gebruikt Instantwebsite voor Uitgevers cookies van LinkedIn en Google om social media-integratie op deze website mogelijk te maken.

Privacy-aanpassingen

Instantwebsite voor Uitgevers behoudt zich het recht voor dit privacy-statement aan te passen. In het zeldzame geval dat dit gebeurt, zal het zijn om de website aan nieuwe privacy-wetgeving aan te passen en zal Instantwebsite voor Uitgevers het melden op deze pagina.